Kontakt

Jedáleň u Hraničiarov
obchodné meno: BISTAV s.r.o.

sídlo: Námestie Hraničiarov 1613/1-11, Bratislava-Petržalka 851 03

IČO: 46126911

Zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Vložka číslo: 110859/B

e-mail: info@jedalenuhraniciarov.sk